header_CE
Civil Engineering

header_BSBE

Students


B. Tech 2016

 

Civil Engineering

 

S.No. Roll Number Name
1
160004001  A. HARSHITA
2
160004002  AAKASH YADAV
3
160004003  ADITYA SINGH
4
160004004  AMAN PATEL
5
160004005  ANKIT DABGAR
6
160004006  ANSHUL SRIVASTAVA
7
160004007  ASHOK KUMAR YADAV
8
160004008  AYUSH KESARWANI
9
160004009  BHASKAR DATTA
10
160004010  DAANISH MAHAJAN
11
160004011  DEVASHISH SHUKLA
12
160004012 DHEERENDRA SINGH
13
160004013  DIPANKAR S SHRIVASTAVA
14
160004014  DIVYA SHARMA
15
160004015  FATHIMA SUHARA. M
16
160004016  GANDHI SUYASH SUDHIR
17
160004017  GAUTAM KUMAR
18
160004018  HARSHIT MATHUR
19
160004019  LOKESH MEENA
20
160004020  MAHESHWARI RAHUL
21
160004021  NALIN GEDAM
22
160004022  NAMRATA SINGH
23
160004023  P SAI KUSHAL
24
160004024  PIYUSH SINGH
25
160004025  RAJAT BHATI
26
160004026  RAVI JANGID
27
160004027  RAVI SHARMA
28
160004028  ROHAN AGARWAL
29
160004029  SAGAR GOME
30
160004030  SATYAJEET MEENA
31
160004031  SAURABH JAISWAL
32
160004032  SAURABH SUMAN
33
160004033  SHALAY GUPTA
34
160004034  SHASHANK BHARGAVA
35
160004035  SHUBHAM KUMAR CHAYLA
36
160004036  SHUBHAM SAHU
37
160004037  STUTI DUBEY
38
160004038  SUDHISH KUMAR MISHRA
39
160004039  SUMIT MEENA
40
160004040  SWAMI SHIRISHA VIKAS

 


Copyright © 2016 Indian Institute of Technology Indore. All Rights Reserved.